Järngatan 9, 234 35 Lomma
040-41 14 15

Ekologiskt

Vi arbetar aktivt med att ha ett stort utbud av ekologiska varor i vårt sortiment. Helst närodlat men även från andra delar av Sverige eller världen. Ekologiskt är framtiden. Ekologisk frukt, ekologiska grönsaker, ekologiska ägg och ekologisk potatis – Vi har en massa ekologiskt!

Ekologiskt - Ekologisk ananas

Ekologisk ananas – ekologiskt

Vi och våra kunder har stora krav på de varor vi arbetar med. En växande del är det ekologiska och vi är stolta över att vara en av de största ekologiska leverantörerna i södra Sverige.

Alla känner redan till vad som är ekologiskt, men låt oss ändå skriva det här: Ekologisk frukt & grönt är odlat av jordbrukare som lägger tyngdpunkt vid bruk av förnyelsebara resurser och bevarandet av jord och vatten. Allt för att skydda miljön för kommande generationer. Till skillnad från det konventionella jordbruket, som förlikar sig på kemiska gödnings- och bekämpningsmedel, arbetar den ekologiska odlaren i harmoni med naturen för att skapa ett balanserat eko-system och hälsosammare mat. Vi och odlarna har ekologiskt fokus.

Efterfrågan på ekologiskt odlat ökar och det innebär att det är svårt för odlare och oss leverantörer att alltid hålla kunderna med de ekologiska produkterna som de efterfrågar. Detta problem arbetar såväl vi som odlare med att förebygga alternativt minska.

Ekologiskt – Vi har självklart en ekologisk certifiering

Ekologisk certifiering är allmänhetens försäkran att frukten och grönsakerna har växt och hanterats i enlighet med strikta regler utan regelbundna giftiga kemiska tillsatser. Det är ytterst viktigt att hela kedjan på väg till er har ekologisk certifiering, för att säkerställa att alla krav uppfylls.

Save our soils, vårt arbete för bättre jord – läs mer här alternativt på www.saveoursoils.com

 

EU_Organic_Logo_Colour_54x36mm

Ekologisk certifiering enligt SE-EKO-01.

fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som
skapar förutsättningar för odlare och anställda att
förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.