Järngatan 9, 234 35 Lomma
040-41 14 15

Save our soils

Frisk jord = hälsosam mat
På grund av ohållbart jordbruk (kemikalier, monokultur, konstgödsel m.m. vilka leder till erosion), så förlorar
vi motsvarande 30 fotbollsplaner av bördig jord varje minut. Det positiva är att ekologiska lantbrukare visar
att ekologiskt är lösningen, ett val för ekologiskt är ett val för en god jordmån.

Med tanke på att 99,7% av all vår mat kommer direkt eller indirekt från jorden. Så är det av yttersta vikt att alla
hjälps åt att förbättra den situationsom vi befinner oss i just nu.

Nästa år kommer FN att uppmärksamma denna fråga och vi förväntar oss att det kommer att bli en viktig punkt.
Vårt mål är att göra människor mer medvetna om de positiva effekterna av ekologisk odling och få folk att förstå att
”varje gång de besöker en butik så kastar de en röst för slags värld de vill ha”.

För att få fram budskapet att ett val för ekologiskt är ett val för en god jordmån, så arbetar vi med Save our soils.

Besök gärna sidan www.saveoursoils.com

Logo Save Our Soils ENGLISH